Veckoprogram

Måndag 24/2
Tisdag 25/2
Onsdag 26/2
Torsdag 27/2
Fredag 28/2
Lördag 29/2
Söndag 01/3
Måndag 02/3
Tisdag 03/3
Onsdag 04/3
Torsdag 05/3
Fredag 06/3
Lördag 07/3
Söndag 08/3
Månadsprogram

Snabblänkar

EventorBanner136x32 3

Årsprogram som PDF-fil
kalender2016 140

Senaste kartorna

Kent Ohlsson
Långpass, 2020-02-03
Kent Ohlsson
Novemberkåsan, 2019-11-24
Kent Ohlsson
25mannamedeln, 2019-10-14
Kent Ohlsson
DM Natt, 2019-09-07
Kent Ohlsson
DM Medel, 2019-09-01
Kent Ohlsson
NightHawk, 2019-08-11


 

SNO in short in EnglishSNO i korthet / Adress och bankgiro / Medlem / Verksamheten / Klubbdräkten / Utveckling / Värdegrund /Historik/Vad är orientering

SNO i korthet

Södertälje-Nykvarn orientering – eller SNO – är en av de större orienteringsklubbarna i Sverige. Över 200 löpare har varit tävlingsaktiva de senaste åren. Förutom en stark elitgrupp och en stor och duktig ungdomsgrupp har klubben också en stor breddgrupp. Under 2018 deltog cirka 50-60 ungdomar i åldern 6-16 år på något sätt i ungdomsverksamheten. 

Klubben har under 2000-talet haft stora framgångar i de stora stafetterna – framförallt 10-mila och 25-manna, många starka individuella insatser på SM, EM och VM men även stora framgångar på ungdomssidan t.ex. i Ungdomsstafetten på 10-mila.

Vi har arbetat hårt med att få en stark organisation på såväl ungdoms-, elit- som breddsidan. Och tack vare engagerade medlemmar har vi lyckats. Det gör att vi inte bara har ett brett och varierat träningsutbud utan också organiserade ungdomsläger och träningsläger för vuxna samt tävlingsresor.

SNO:s vision:

Engagerade orienterare som tränar och tävlar på elit- motions- och ungdomsnivå

 • har fysiskt krävande och tekniskt utvecklande träningstillfällen
 • har en stark klubbkänsla och en varm klubbgemenskap
 • har väl genomförda och ändamålsenliga tävlingsarrangemang som bidrar till finansieringen av verksamheten

Centralt för verksamheten är klubbstugan vid Tveta friluftsgård strax utanför Södertälje.

Klubben är helt inriktad på orientering även om många medlemmar även åker skidor och springer terränglöpning.

Södertälje har ca 90 000 invånare. På alla sidor om staden finns kartor och reser man ett par mil från staden finns ett stort utbud av kartor över mycket varierande terräng. Nykvarn är en egen kommun med kommuncentrum en dryg mil väster om Södertälje.

Är du i Södertälje en kortare eller längre tid är du välkommen att träna med oss. 

Tränar du mycket med oss eller vill tävla för oss, så ska du förstås bli medlem.


Adress och bankgiro

Föreningens adress är: Södertälje-Nykvarn orientering, Tveta friluftsgård, Tvetaberg 39, 151 66 Södertälje.

Bankgiro för all verksamhet: 5524-9783

SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE94 6000 0000 0003 9418 8128


Medlemsavgift och medlemsförmåner 2018 och 2019

Ungdom < 21 år 425 kr/år
Studerande < 25år 425 kr/år
Vuxen 21 år och äldre 650 kr/år
Familj 1300 kr/år

Vad får du för medlemsavgiften:

 • Tillgång till klubbstugan vid klubbens träningar med dusch o bastu.
 • Över 150 organiserade aktiviteter per år
 • Social gemenskap genom träning och tävling tillsammans med andra orienteringsvänner
 • Torsdagssoppa med tillbehör till självkostnadspris
 • Medverka och göra en insats vid klubbens olika arrangemang
 • Ungdomar under 21 år får startavgiften betald av klubben (ej sommartävlingar, se vidare info)
 • Startavgifter för stafetter betalas av klubben
 • Avgiften för läger för ungdomar upp till och med 16 år subventioneras
 • Försäkring
  • -under av förbundet/föreningen anordnad träning, tävling och gemensamma övriga aktiviteter
  • -på väg till eller från sådan verksamhet
  • -under hela vistelsetiden på annan ort vid tävling

Klubben fakturerar startavgifter för tävlingar i efterhand.

Om du vare sig tävlar, motionerar, bastar eller i övrigt utnyttjar klubbstugan men ändå vill stödja SNOs verksamhet finns möjlighet att bli stödmedlem (ej försäkrad). Som stödmedlem betalar du 200 kr.

Medlemsavgiften inbetalas till SNOs bankgiro 5524-9783

Medlemsregister och system för tävlingsanmälningar

Medlemsregistret administreras av Arne Almström, arne.g.almstrom@telia.com 

Vill du bli medlem skickar du en ansökan till Arne via e-post. Han behöver personuppgifter, adress  och telefonnummer (på samtliga medlemmar i familjen om ni söker familjemedlemsskap). 

Efter betalningen är du medlem och bör skaffa dig tillgång till det system orienterarna använder för att anmäla sig till tävlingar. Läs mer om Eventor och anmälan till tävlingar.


Verksamheten

Merparten av verksamheten presenteras här på hemsidan. I vänsterkolumnen finner du veckoprogrammet och en länk till månadsprogrammet. Programmet innehåller i huvudsak träningsaktiviteter samt de tävlingar vi bedömer är mest intressanta.

Träning

De flesta torsdagkvällar har vi klubbkväll med gemensam träning för hela klubben utgående från klubbstugan vid Tveta friluftsgård. Var och en tränar efter egen förmåga, men de flesta brukar välja att träna tillsammans med klubbkamrater. Träningen anpassas naturligtvis efter årstiden. Efter träningen serveras soppa och mackor i klubbstugans övervåning. Klubbmedlemmarna turas om att sköta serveringen enligt ett schema.

På tisdagskvällarna under vår- och höstsäsong har vi gemensam teknikträning. För att få variation i träningen tränar vi på olika ställen i Södertäljes närhet. Under vintern springer vi intervaller i Kusens backe på tisdagskvällarna.

Eliten har egna träningar de flesta av veckans övriga dagar. För resten av klubben ordnas ofta träning på helgerna.

Arrangemang

Varje år arrangerar klubben den nationella orienteringstävlingen Kringelträffen och ungdomsstafetten Melkers minne samt i samarbete med Scania den allt mer populära cykeltävlingen Mountain Bike Adventure (MTB-A). De flesta år arrangerar klubben ytterligare orienteringstävlingar och/eller tävlingar för mountainbike. 

SNO genomför aktiviteter för Södertäljes skolungdomar under sport- och sommarlov. Vi arrangerar även nybörjarundervisning för ungdomar och vuxna.

Tveta friluftsgård

SNO äger en fastighet vid Tveta. Där finns Klubbstugan, Bäckstugan och Sjöstugan samt ett antal förråd.
Kommunen äger den mark där spåren är dragna. SNO gör ett stort arbete med underhåll av spåren under den snöfria delen av året. När det är snö drar SNO upp skidspår i spårsystemet och om möjligt även på Måsnarens is. När det är möjligt plogar SNO en skridskoslinga på Måsnarens is. På vinterhelgerna driver SNO servering i klubbstugan och då är allmänheten välkommen dit.

Klubbdräkten

Klubbdräkten är mörkblå med vita och gula inslag. Se bild till höger.
Jesper

Utveckling

En målsättning är att klubben ska fortsätta att utvecklas som en klubb för alla, en livlig ungdomsverksamhet, en elitverksamhet på toppnivå och en breddverksamhet som förenar och skapar trivsel.

För att kunna bedriva orientering och ordna orienteringstävlingar behövs uppdaterade kartor. Klubben har en rullande långtidsplan för arrangemang och uppdatering av kartor. 

Orientering är en sport som blir roligare och publikvänligare med ett starkt teknikstöd. Klubben håller sig väl framme på teknikfronten.

För att kunna sköta arrangemang, uppdatering av kartor och teknikstöd på ett bra sätt utbildar klubben nya funktionärer.


Värdegrund och policies

SNO tillhör Svenska orienteringsförbundet och delar dess värdegrund och policies, t.ex. vad gäller jämställdhet och antidoping.  Liksom Svenska orienteringsförbundet står SNO också bakom Riksidrottsförbundets policies.

Historik

Klubben bildades hösten 1998 och våren 1999 drogs verksamheten igång. Från början var det en tävlingsklubb för medlemar från IFK Södertälje, Södertälje IF och Oxvretens SK. SNO har ända sedan starten helt fokuserat på orientering medan de tre klubbarna IFK Södertälje, Södertälje IF och Oxvretens SK även haft andra idrotter på sitt program.

Skälen till att bilda en tävlingsklubb var flera. I en större verksamhet skulle vi lättare kunna behålla ungdomarna även som juniorer och seniorer. Ungdomarna skulle ha lättare att hitta ett kompisgäng i en större verksamhet. Elitverksamheten skulle bli mer slagkraftig. Och det skulle bli lättare att få ihop stafettlag i alla åldrar. 

Från och med år 2011 är SNO fullt ut en självständig förening.

Vad är orientering?

Orientering är en sport som går ut på att på så kort tid som möjligt besöka ett antal kontroller som placerats ut i naturen (eller ibland i stadsmiljö) i en given ordning på så kort tid som möjligt. Till sin hjälp har man en detaljerad karta där kontrollerna är utmärkta och normalt också en kompass. Det gäller alltså dels att tankemässigt översätta kartan till verkligheten (eller tvärtom) så att man hittar nästa kontroll och dels att springa så fort som möjligt. Orientering är en sport som utmanar såväl konditionen som tankeförmågan. Normalt springer man, men det finns också orientering på mountain-bike och på skidor.
En bra introduktion till orientering finns på Svenska orienteringsförbundets hemsida.

Vilka orienterar?

Internationella orienteringsförbundet har över 70 medlemsländer. Men orientering är naturligtvis störst i de länder där befolkningen har en tradition av att röra sig i skog och mark, t.ex. de nordiska länderna, Schweiz och Tjeckien.
Såväl unga som gamla ägnar sig åt orientering. För många är det en familjesport och en av de få sporter där hela familjen kan tävla eller träna samtidigt på samma ställe. Vid tävlingar har man en indelning i olika tävlingsklasser så att man möter tävlande av samma kön och ungefär samma ålder. Det finns också motionsklasser för den som inte vill tävla och inskolningsklass för barn.
Orientering framställs ofta som enbart en familjesport. Men egentligen är det lika mycket en äventyrssport. Det handlar ju om att ta sig fram så snabbt som möjligt i okänd terräng längs en okänd bana. 

Kartan

En orienteringskarta är mycket detaljerad och visar t.ex. på stora stenar, branter och rösen. Färgen markerar vilken typ av terräng det handlar om, t.ex. markeras vanlig skog med vit färg. Dessutom finns detaljerade höjdkurvor. Kartskalan är vanligen 1:15000 för orienterare i åldern 18-40 år medan äldre och yngre har skalan 1:10000; för orienterare över 60 år är kartskalan 1:7500 vanlig. För sprintorientering används speciella kartor och kartskala 1:4000 eller 1:5000.
KartaKM2011
Läs mer om kartor på Svenska orienteringsförbundets hemsida.

Elektronisk stämpling vid kontrollerna

Orienteraren måste naturligtvis kunna visa på att hen besökt alla kontrollerna i rätt ordning. Varje kontroll är utrustad med en elektronisk stämplingsenhet som orienteraren för ett kort ögonblick stoppar in sin personliga elekroniska bricka i. Väl i mål läses den personliga brickan av och tävlingsarrangören kan då se om orienteraren varit vid alla kontroller i rätt ordning och hur lång tid orienteraren behövt.
Läs mer om elektronisk stämpling på Svenska orienteringsförbundets hemsida.

Användning av GPS

Orienterare får naturligtvis inte använda GPS-utrustning för att hitta kontrollerna - då skulle tjusningen med sporten försvinna. Men vid tävlingar av typen SM och VM utrustas löparna med en GPS-sändare som sänder information om var löparen befinner sig. På så sätt kan arrangören visa upp hur löparna springer längs banan på en storbildsskärm inför publiken på tävlingsarenan eller på webben. På skärmen kan man då se dels banan och dels en markör för varje löpare som visar var löparen befinner sig. Vartefter tiden går så förflyttar sig markörerna i bilden på samma sätt som löparna förflyttar sig i terrängen.
Många orienterare har en liten GPS-mottagare på sig på armen när de springer. Väl hemma kan de läsa av mottagaren, skanna in kartan med orienteringsbanan och sedan kolla hur de sprungit. Det kan vara mycket intressant särskilt när man sprungit fel. Under rubriken "Senaste kartor" i menyn till vänster kan du se exempel på hur SNO-löpare gjort så.

SNO in short

Södertälje-Nykvarn orientering – or SNO – is one of the bigger orienteering clubs in Sweden. It has its seat slightly outside of Södertälje, an industrial town of 90000 inhabitants about 35 km south-west of Stockholm.
SNO has had great success in the big relays, e.g. Tiomila and 25-manna, but also a bunch of successful runners in the Swedish championships as well as European championships and World championships. This is due to a big elite group and excellent training opportunities.
Contact person for elite runners: Håkan Kleijn, hakan.kleijn@gmail.com or +46702779812